Help and Acknowledgements


2pe:3:1 tautEn EdE agapEtoi deuteran humin graphO epistolEn en  hais  
    houtos EdE agapEtos deuteros su  graphO epistolE heis hos  
    RD_ASF D  A_VPM  A_ASF  RP_DP V_PAI1S N_ASF   P  RR_DPF 

 diegeirO humOn en  hupomnEsei  tEn  eilikrinE dianoian 
 diegeirO su  heis hupomimnEskO ho   eilikrinEs dianoia 
 V_PAI1S RP_GP P  N_DSF    RA_ASF A_ASF   N_ASF  

2pe:3:2 mnEsthEnai tOn  proeirEmenOn rhEmatOn hupo tOn  hagiOn prophEtOn 
    mimnEskomai ho   prolegO   rhEma  hupo ho   hagios prophEtEs 
    V_APN    RA_GPN V_XPPGPN   N_GPN  P  RA_GPM A_GPM N_GPM   

 kai tEs  tOn  apostolOn humOn entolEs tou  kuriou kai sOtEros 
 kai ho   ho   apostolos su  entolE ho   kurios kai sOtEr  
 C  RA_GSF RA_GPM N_GPM   RP_GP N_GSF  RA_GSM N_GSM C  N_GSM  

2pe:3:3 touto prOton ginOskontes hoti eleusontai ep eschatOn tOn  hEmerOn 
    houtos prOtos ginOskO   hoti erchomai  epi eschatos ho   hEmera 
    RD_ASN A_ASN V_PAPNPM  D  V_FMI3P  P  A_GPF  RA_GPF N_GPF  

 [en] empaigmonE empaiktai kata tas  idias epithumias autOn poreuomenoi 
 heis empaigmonE empaiktEs kata ho   idios epithumia autos poreuomai  
 P  N_DSF   N_NPM   P  RA_APF A_APF N_APF   RP_GPM V_PMPNPM  

2pe:3:4 kai legontes pou estin  hE   epaggelia tEs  parousias autou aph 
    kai legO   pou eimi  ho   epaggelia ho   parousia autos apo 
    C  V_PAPNPM D  V_PAI3S RA_NSF N_NSF   RA_GSF N_GSF   RP_GSM P  

 hEs  gar hoi  pateres ekoimEthEsan panta houtOs diamenei ap archEs 
 eimi  gar ho   patEr  koimaomai  pas  houtO diamenO apo archE 
 RR_GSF C  RA_NPM N_NPM  V_API3P   A_NPN D   V_PAI3S P  N_GSF 

 ktiseOs 
 ktisis 
 N_GSF  

2pe:3:5 lanthanei gar autous touto thelontas hoti ouranoi Esan  ekpalai kai 
    lanthanO gar heautou houtos thelO   hoti ouranos eimi  ekpalai kai 
    V_PAI3S  C  RP_APM RD_NSN V_PAPAPM D  N_NPM  V_IAI3P D    C  

 gE  ex hudatos kai di hudatos sunestOsa tO   tou  theou logO 
 gE  hex hudOr  kai dia hudOr  sunistEmi ho   ho   theos logos 
 N_NSF P  N_GSN  C  P  N_GSN  V_XAPNSF RA_DSM RA_GSM N_GSM N_DSM 

2pe:3:6 di hOn  ho   tote kosmos hudati kataklustheis apOleto 
    dia hos  ho   tote kosmos hudOr katakluzO   apollumi 
    P  RR_GPN RA_NSM D  N_NSM N_DSN V_APPNSM   V_AMI3S 

2pe:3:7 hoi  de nun ouranoi kai hE   gE  tO   autO logO 
    ho   de nun ouranos kai ho   gE  ho   autos logos 
    RA_NPM C D  N_NPM  C  RA_NSF N_NSF RA_DSM A_DSM N_DSM 

 tethEsaurismenoi eisin  puri tEroumenoi eis hEmeran kriseOs kai apOleias 
 thEsaurizO    eimi  pur  tEreO   heis hEmera krisis kai apOleia 
 V_XPPNPM     V_PAI3P N_DSN V_PPPNPM  P  N_ASF  N_GSF  C  N_GSF  

 tOn  asebOn anthrOpOn 
 ho   asebEs anthrOpos 
 RA_GPM A_GPM N_GPM   

2pe:3:8 hen  de touto mE lanthanetO humas agapEtoi hoti mia  hEmera para 
    heis de houtos mE lanthanO  su  agapEtos hoti heis hEmera para 
    A_NSN C RD_NSN D V_PAD3S  RP_AP A_VPM  D  A_NSF N_NSF P  

 kuriO hOs chilia etE  kai chilia etE  hOs hEmera mia  
 kurios hOs chilioi etos kai chilioi etos hOs hEmera heis 
 N_DSM C  A_NPN  N_NPN C  A_NPN  N_NPN C  N_NSF A_NSF 

2pe:3:9 ou bradunei kurios tEs  epaggelias hOs tines bradutEta hEgountai 
    ou bradunO kurios ho   epaggelia hOs tis  bradutEs hEgeomai 
    D V_PAI3S N_NSM RA_GSF N_GSF   C  RI_NPM N_ASF   V_PMI3P  

 alla makrothumei eis humas mE boulomenos tinas apolesthai alla pantas eis 
 alla makrothumeO heis su  mE boulomai  tis  apollumi  alla pas  heis 
 C  V_PAI3S   P  RP_AP D V_PMPNSM  RI_APM V_AMN   C  A_APM P  

 metanoian chOrEsai 
 metanoia chOreO  
 N_ASF   V_AAN  

2pe:3:10 hExei  de hEmera kuriou hOs kleptEs en  hE   hoi  ouranoi 
     hEkO  de hEmera kurios hOs kleptEs heis hos  ho   ouranos 
     V_FAI3S C N_NSF N_GSM C  N_NSM  P  RR_DSF RA_NPM N_NPM  

 rhoizEdon pareleusontai stoicheia de kausoumena luthEsetai kai gE  kai 
 rhoizEdon parerchomai  stoicheia de kausoomai luO    kai gE  kai 
 D     V_FMI3P    N_NPN   C V_PPPNPN  V_FPI3S  C  N_NSF C  

 ta   en  autE  erga heurethEsetai 
 ho   heis autos ergon heuriskO   
 RA_NPN P  RP_DSF N_NPN V_FPI3S    

2pe:3:11 toutOn houtOs pantOn luomenOn potapous dei   huparchein [humas] en  
     houtos houtO pas  luO   potapos deO   huparchO  su   heis 
     RD_GPN D   A_GPN V_PPPGPN RI_APM  V_PAI3S V_PAN   RP_AP  P  

 hagiais anastrophais kai eusebeiais 
 hagios anastrophE  kai eusebeia  
 A_DPF  N_DPF    C  N_DPF   

2pe:3:12 prosdokOntas kai speudontas tEn  parousian tEs  tou  theou 
     prosdokaO  kai speudO   ho   parousia ho   ho   theos 
     V_PAPAPM   C  V_PAPAPM  RA_ASF N_ASF   RA_GSF RA_GSM N_GSM 

 hEmeras di hEn  ouranoi puroumenoi luthEsontai kai stoicheia kausoumena 
 hEmera dia eimi  ouranos puroomai  luO     kai stoicheia kausoomai 
 N_GSF  P  RR_ASF N_NPM  V_PPPNPM  V_FPI3P   C  N_NPN   V_PPPNPN  

 tEketai 
 tEkomai 
 V_PPI3S 

2pe:3:13 kainous de ouranous kai gEn  kainEn kata to   epaggelma autou 
     kainos de ouranos kai gE  kainos kata ho   epaggelma autos 
     A_APM  C N_APM  C  N_ASF A_ASF P  RA_ASN N_ASN   RP_GSM 

 prosdokOmen en  hois  dikaiosunE katoikei 
 prosdokaO  heis hos  dikaiosunE katoikeO 
 V_PAI1P   P  RR_DPM N_NSF   V_PAI3S 

2pe:3:14 dio agapEtoi tauta prosdokOntes spoudasate aspiloi kai amOmEtoi 
     dio agapEtos houtos prosdokaO  spoudazO  aspilos kai amOmEtos 
     C  A_VPM  RD_APN V_PAPNPM   V_AAD2P  A_NPM  C  A_NPM  

 autO  heurethEnai en  eirEnE 
 autos heuriskO  heis eirEnE 
 RP_DSM V_APN    P  N_DSF 

2pe:3:15 kai tEn  tou  kuriou hEmOn makrothumian sOtErian hEgeisthe kathOs 
     kai ho   ho   kurios egO  makrothumia sOtEria hEgeomai kathOs 
     C  RA_ASF RA_GSM N_GSM RP_GP N_ASF    N_ASF  V_PMD2P  C   

 kai ho   agapEtos hEmOn adelphos paulos kata tEn  dotheisan autO  
 kai ho   agapEtos egO  adelphos *PN*  kata ho   didOmi  autos 
 D  RA_NSM A_NSM  RP_GP N_NSM  N_NSM P  RA_ASF V_APPASF RP_DSM 

 sophian egrapsen humin 
 sophia graphO  su  
 N_ASF  V_AAI3S RP_DP 

2pe:3:16 hOs kai en  pasais epistolais lalOn  en  autais peri toutOn en  
     hOs kai heis pas  epistolE  laleO  heis autos peri houtos heis 
     C  D  P  A_DPF N_DPF   V_PAPNSM P  RP_DPF P  RD_GPN P  

 hais  estin  dusnoEta tina  ha   hoi  amatheis kai astEriktoi 
 hos  eimi  dusnoEtos tis  hos  ho   amathEs kai astEriktos 
 RR_DPF V_PAI3S A_NPN   RI_NPN RR_APN RA_NPM A_NPM  C  A_NPM   

 streblousin hOs kai tas  loipas graphas pros tEn  idian autOn apOleian 
 strebloO  hOs kai ho   loipos graphE pros ho   idios autos apOleia 
 V_PAI3P   C  D  RA_APF A_APF N_APF  P  RA_ASF A_ASF RP_GPM N_ASF  

2pe:3:17 humeis oun agapEtoi proginOskontes phulassesthe hina mE tE   tOn  
     su   oun agapEtos proginOskO   phulassO   hina mE ho   ho   
     RP_NP C  A_VPM  V_PAPNPM    V_PMD2P   C  D RA_DSF RA_GPM 

 athesmOn planE sunapachthentes ekpesEte tou  idiou stErigmou 
 athesmos planE sunapagomai   ekpiptO ho   idios stErigmos 
 A_GPM  N_DSF V_APPNPM    V_AAS2P RA_GSM A_GSM N_GSM   

2pe:3:18 auxanete de en  chariti kai gnOsei tou  kuriou hEmOn kai sOtEros 
     auxanO  de heis charis kai gnOsis ho   kurios egO  kai sOtEr  
     V_PAD2P C P  N_DSF  C  N_DSF RA_GSM N_GSM RP_GP C  N_GSM  

 iEsou christou autO  hE   doxa kai nun kai eis hEmeran aiOnos [amEn] 
 *PN* *PN*   autos ho   doxa kai nun kai heis hEmera aiOn  amEn  
 N_GSM N_GSM  RP_DSM RA_NSF N_NSF C  D  C  P  N_ASF  N_GSM X   


Help and Acknowledgements